Cap, de marbre blanc i de mida natural, trobat a Caldes de Montbui. GenCat.

El cap, de marbre blanc i de mida natural, se suma a les descobertes fetes durant l’excavació a l’entorn de les restes romanes de la plaça de la Font del Lleó. Segons les primeres hipòtesis, es podria tractar d’una divinitat vinculada amb les aigües termals.

Canal Patrimonio

Cap, de marbre blanc i de mida natural, trobat a Caldes de Montbui. GenCat.

Aquesta setmana, en el decurs de les excavacions arqueològiques que s’estan realitzant a les termes romanes de Caldes de Montbui, l’equip d’arqueòlegs dirigit per Pere Artigues ha descobert un cap de marbre blanc de mida natural que havia format part d’una escultura romana. Les excavacions, sota la supervisió del Departament de Cultura i finançades per l’Ajuntament de Caldes, s’estan realitzant amb motiu de la reurbanització de la plaça de la Font del Lleó. La peça ha estat trobada en bon estat de conservació en el rebliment de la piscina termal que hi ha al davant del conjunt visitable i és el primer cap d’escultura romana que surt a Caldes de Montbui associat a una estratigrafia. Fins al moment, s’ha fet una primera neteja de la peça, a càrrec de l’empresa Gamarra i Garcia. Conservació i Restauració. La catedràtica del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, Isabel Rodà de Llanza, serà l’encarregada d’estudiar aquesta peça històrica i determinar la procedència, datació i identificació. Tot i així, com a primera hipòtesi de treball, es podria tractar d’una divinitat vinculada amb les aigües termals. La descoberta ha estat anunciada aquest matí durant una visita al jaciment de l’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé; la cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura, Maite Miró; l’arqueòleg director de l’excavació, Pere Artigues; el regidor de Patrimoni, Isidre Pineda, i el regidor d’Espais Públics, Jaume Mauri.

Troballes importants al jaciment. Aquesta troballa se suma a la descoberta d’una nova piscina romana de dimensions més reduïdes en el subsol de la plaça i davant el Museu Thermalia,. Amb aquesta, ja són 4 les piscines localitzades en aquest àmbit, la més important la natatio de davant les Termes Romanes, una bassa rectangular de 13 metres d’allargada considerada una de les més grans de Catalunya i de tota la península ibèrica. La tasca feta fins ara permet tenir una planimetria de les piscines romanes i també veure quina ha estat la intervenció urbanística que hi ha hagut en aquesta zona amb el pas dels segles. Així, s’ha pogut datar restes de l’urbanisme baixmedieval de la vila termal i també dels segles XIV fins al XX. També es conclou que les piscines que hi havia a Caldes de Montbui tenien una finalitat salutífera, a diferència de les piscines que hi havia a les ciutats, que eren usades com a acte social, a més del motiu higiènic. La informació que s’està obtenint amb aquesta intervenció permetrà crear un espai amb imatges en 3D i una maqueta a escala que s’ubicaria al museu Thermalia.

La plaça a punt per a l’Escaldàrium. Aquestes setmanes comença la part final de la intervenció arqueològica. Després d’haver extret les llambordes de davant de les Termes Romanes i delimitat la superfície de les altres piscines d’època romana, es portarà a terme un procés de fotometria que permetrà tenir una visió de com eren les instal·lacions termals fa 2.000 anys. Aquesta intervenció finalitzarà a meitat de juny, i llavors es cobriran les restes arqueològiques amb una capa geotèxtil i de terra, perquè al mes de juliol es puguin desenvolupar les activitats culturals previstes, com és el cas de l’Escaldàrium.

IMAGEN: Cap, de marbre blanc i de mida natural, trobat a Caldes de Montbui. GenCat.