Recreación de la navegación hace 200 años, en la exposición. MAC.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya exposa la mostra ‘Navegants d’aiguamolls. 2.000 anys de secrets enfonsats‘, un recull de les darreres investigacions realitzades entorn la navegació, el comerç i les innovacions aplicades en els vaixells que transitaven fa 2.000 anys per les costes catalanes.

Canal Patrimonio

Recreación de la navegación hace 200 años, en la exposición. MAC.

 

Es tracta d’una mostra interactiva on els visitants podran conèixer i entendre millor la navegació costanera de fa 2.000 anys.  El paisatge de la costa que s’estén entre el Llenguadoc-Rosselló i Alacant ha canviat al llarg del temps. A l’antiguitat estava format per aiguamolls i albuferes, alternats amb platges de sorra i franges de costa rocosa. La dominació romana de la zona –iniciada el 218 AC en el marc de les Guerres Púniques– també va transformar la vida dels pobles ibers, que hi vivien des de segles enrere. Avançat el segle I aC, la regió es va convertir en una important productora i exportadora de vi, i el comerç naval fou un factor decisiu en la consolidació d’aquesta activitat econòmica. El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya va excavar entre 2012 i 2016 dues d’aquestes naus comercials, la del Cap del Vol i la de Cala Cativa I, enfonsades a les aigües de Port de la Selva. L’excepcional conservació de les restes en el medi aquàtic ha permès estudiar com estaven construïdes i descobrir els secrets d’una arquitectura naval de gran interès.

L’exposició és una oportunitat única per veure materials orgànics que s’han conservat fins als nostres dies. La mostra inclou una vintena d’objectes arqueològics procedents de diferents jaciments subaquàtics, conservats de forma extraordinària. Tot i que el medi aquàtic permet la conservació de la matèria orgànica (fusta, corda, suro, cuir, etc.) les parts altes dels vaixells situades per sobre de la línia de flotació (l’obra morta i l’aparell), rarament perduren. Al jaciment de Cap del Vol, s’han conservat molts d’aquests elements, gairebé únics a la Mediterrània. El visitant pot gaudir de dos vídeos, un centrat en la navegació lacunar i l’altre per mostrar la feina del dia a dia de l’excavació subaquàtica.

L’exposició s’estructura en cincs àmbits: els ports interiors, la construcció naval, a tota vela, navegants i mariners i el carregament.

Els ports interiors. La presència d’àmplies zones de llacunes costaneres va propiciar que bona part dels ports estiguessin situats a l’interior seu i així quedaven protegits de forma natural dels embats de la mar. Amb el pas del temps les llacunes han anat desapareixent, tant per causes naturals com per la intervenció humana. Per això els arqueòlegs hem de buscar en terra ferma les restes dels ports d’època antiga.

Construcció naval. En qualsevol època, el medi determina directament l’arquitectura dels vaixells i els seus sistemes de propulsió i de govern. També hi influeixen la tradició cultural i l’ús que se’n farà. El sistema de construcció d’aquestes naus adapta tècniques ja conegudes, d’arreu del Mediterrani, a les seves necessitats. En l’adaptació podem veure solucions tècniques, maneres de fer, que no trobem en altres indrets i que els fan diferents.

A tota vela. La navegació a vela implica no només la necessitat de vent per propulsar l’embarcació, sinó també la idoneïtat de la direcció i la força d’aquest vent per tal que es pugui aprofitar. Aquests vaixells practicaven una navegació de cabotatge, sense perdre de vista la costa, i feien trajectes que, amb vent favorable i sense comptar les parades, podien completar en dos dies de navegació.

Navegants i mariners. En un vaixell enfonsat hi trobem una sèrie d’objectes amb funcions diverses. A banda del carregament i dels objectes per a la navegació, hi ha també els materials de la tripulació. La vaixella d’ús diari a bord, les àmfores i altres contenidors on emmagatzemaven les reserves necessàries per al viatge, objectes relacionats amb el joc i l’entreteniment, i fins i tot amb el culte aporten informació sobre qui hi viatjava. Aquestes restes ens expliquen no només com era la vida quotidiana a bord sinó també quines eren les seves pors i creences.

El carregament. Els vaixells Cap del Vol i Cala Cativa I es van enfonsar mentre transportaven vi. Anava envasat en un tipus d’àmfora produïda en el tram que s’estén des del sud de França fins a València, al llarg de la segona meitat del segle I aC. Un gran volum d’aquesta producció se situava a la Laietània, concretament a zona del Baix Llobregat i del Besòs. El comerç era directe fins al principal port de destí, Narbona, al sud de França.

Completen l’exposició els espais singulars en els quals es mostra, per primera vegada, una gran reproducció d’un vaixell de fa 2.000 anys i el dia a dia de les recerques del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. L’exposició ‘Navegants d’Aiguamolls. 2.000 anys de secrets enfonsats’ es pot visitar al Museu d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona (Passeig de Santa Madrona, 39. Parc de Montjuïc. Barcelona) del 5 d’abril al 2 de juliol de 2017. Inclou un programa d’activitats paral·leles que permetran obtenir una nova visió de les innovacions al llarg de la història. Es tracta de visites guiades, activitats per a públic familiar i conferències.

Museu d’Arqueologia de Catalunya

IMAGEN: Recreación de la navegación hace 200 años, en la exposición. MAC.