Diada de los archivos en Cataluña

Organitzen jornades de portes obertes, així com exposicions, conferències i tallers. Catalunya té 330 arxius, que gestionen un patrimoni comprès entre el segle IX i l’actualitat.

Canal Patrimonio

Diada de los archivos en Cataluña

Els arxius de Catalunya celebren avui del Dia Internacional dels Arxius amb jornades de portes obertes i organitzant, de manera simultània, nombroses activitats culturals com exposicions, conferències, tallers, etc. amb l’objectiu de donar a conèixer i promoure els arxius entre la ciutadania. És tracta d’una excel·lent oportunitat per descobrir aquests equipaments culturals de primer ordre i els professionals que hi treballen i tenen cura del patrimoni documental.  El Dia Internacional dels Arxius és una jornada promoguda, des del 2008, pel Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA). L’objectiu de la diada és conscienciar la ciutadania sobre la importància dels arxius i la singularitat dels documents que s’hi conserven; sensibilitzar els dirigents sobre els beneficis de la gestió documental per al bon govern i el desenvolupament; sensibilitzar el sector públic i privat de la necessitat de preservar els arxius a llarg termini i facilitar-ne l’accés, i promoure i millorar la imatge dels arxius.

 
Patrimoni del segle IX fins a l’actualitat
A Catalunya hi ha 330 arxius, xifra que equival a un arxiu per cada 23.000 habitants. La seva tipologia és molt àmplia, des d’arxius centrals administratius, arxius històrics, comarcals, municipals i eclesiàstics, fins a arxius d’empreses, entre d’altres. Els arxius catalans custodien i gestionen un patrimoni comprès entre el segle IX i l’actualitat, materialitzat en més de 803 km de documents, més de 33 milions de fotografies i més de 50.000 pergamins, a més de 16 milions de documents digitalitzats. La mitjana de consulta anual és de gairebé 2’5 milions de documents, més de la meitat dels quals són consultats per Internet. Però, més enllà de la seva principal funció, els arxius són avui dia un recurs educatiu fonamental i espais de dinamització cultural. Actualment es realitzen més de 6.200 activitats de difusió anuals que tenen més de 376.000 assistents. El 21,1% dels arxius públics tenen publicat el seu registre d’eliminacions al portal de transparència i el 12% usen el quadre de classificació per estructurar-lo.

A més, la societat digital té presència directa amb els arxius moderns i suposa un repte i oportunitat per aquests equipaments en el marc de l’administració electrònica i la preservació digital. Les polítiques de gestió documental, accés a la informació, transparència i bon govern, tenen en els arxius un referent estratègic a l’hora que els arxius històrics esdevenen centres que, en un entorn digital, poden elaborar nous productes i serveis adreçats a un públic més universal.
 
L’Arxiu Nacional de Catalunya en xifres
L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) custodia un total de 1.202 fons disposats en gairebé 37.000 metres. Entre aquests fons, hi trobem més de 25.000 documents sonors i audiovisuals, més de 58.000 cartells, dibuixos i gravats, prop de 160.000 mapes i plànols, i més de 6 milions de fotografies. Tot i que hi ha fons públics, comercials, empresarials o d’institucions, la majoria són personals. L’ANC té, anualment, més de 150.000 usuaris i la gran majoria d’ells consulta el dipòsit digital, que disposa de més de 8 milions de documents. Es realitzen més de 700 préstecs, entre exposicions, titulars dels fons i préstecs bibliotecaris. S’hi han restaurat més de 800 documents anuals i més de 200.000 reproduccions. S’han realitzat més de 400 activitats de projecció i difusió, entre treballs d’investigació, conferències, exposicions o cursos, entre d’altres, que han tingut més de 1.000 visitants.
 
Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya (XAC)
La XAC garanteix la conservació, tractament, accés i difusió de més de 108.000 metres de documents dels 5.703 fons, tot preservant el principi de provinença dels arxius. Aquest servei comarcal es realitza conjuntament amb més de 480 municipis. Una altra línia d’actuació és el suport a més de 370 ajuntaments de menys de 10.000 habitants en la gestió dels arxius administratius i en la implantació de sistemes de gestió documental i administració electrònica. Els seus més de 220 professionals garanteixen les polítiques de conservació, tractament i accés als més de 2,5 milions de documents consultats i dels quasi 5.000 préstecs anuals. Pel que fa a la difusió, els més de 85.000 assistents a les 2.300 activitats de difusió són una mostra de la vitalitat d’una xarxa que dona un servei al conjunt del país i disposa d’un dipòsit digital que garanteix la preservació de més de 10 milions de fitxers digitals.
 
Arxius centrals administratius
Els 26 arxius dels departaments o òrgans i ens de la Generalitat de Catalunya donen suport  a la gestió documental de les seves respectives administracions i actualment custodien més de 180 km de documents, que en alguns casos passaran als arxius històrics i, en altres, seran eliminats d’acord a la legislació vigent.

IMAGEN: Diada de los archivos en Cataluña. Generalitat de Catalunya.