Vista general de la taula després de la intervenció

L’obra, que ha estat tractada al Centre de Restauració de Béns Mobles, es trobava en un estat de conservació molt dolent a causa de la fragilitat i l’envelliment dels materials.

Canal Patrimonio

Vista general de la taula després de la intervenció

 

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) del Departament de Cultura ha restaurat una pintura sobre fusta del segle XVI, que representa un Calvari, i que forma part de les col·leccions del Museu Comarcal de Manresa. La intervenció, promoguda pel Museu, ha durat prop de quatre mesos i s’ha dut a terme amb una subvenció del Departament de Cultura de 5.094 euros. A l’escena de la pintura s’hi representa Crist clavat a la creu, entre la Mare de Déu i Sant Joan. També els acompanyen un soldat amb la llança, que possiblement és Longí o Longinus, el qual, segons la tradició cristiana, és el soldat romà que en l’Evangeli segons Joan va traspassar el costat de Jesús de Natzaret amb una llança, un cop mort. Als peus de la creu s’hi representa una dona orant agenollada, probablement Maria Magdalena.

Vista general de la taula abans de la intervenció

La restauració ha consistit principalment en la fixació dels estrats pictòrics en perill de despreniment i la neteja de la superfície pictòrica. La intervenció ha començat per l’estudi preliminar de l’obra, amb les corresponents tècniques d’examen fotogràfiques i de raigs X i les anàlisis dels elements constitutius de l’obra. La peça ha romàs un mes en la cambra d’anòxia per tal de desinsectar-la, i seguidament se l’hi ha aplicat un desinsectant preventiu. Posteriorment, s’ha fet una neteja superficial de la pintura i s’ha eliminat de la capa de vernís oxidat. Finalment, s’ha aplicat massilla i s’han retocat totes les pèrdues de capes de preparació i pictòrica, prèvia protecció de la superfície amb un vernís de baix pes molecular. Cal remarcar que no s’han pogut eliminar els esquitxos de rat-penat, molt presents en la peça, ja que han degradat cromàticament els pigments subjacents. Abans de la intervenció, la taula patia un greu problema de manca d’adhesió i cohesió de les capes de policromia i de preparació, respecte de la fusta. L’estat d’aquesta última també era greu, per l’avançada infestació de xilòfags a tota la seva superfície. Així mateix, la gran acumulació de brutícia inorgànica i pols dipositades sobre la pintura, en dificultava la lectura.

IMÁGENES: Vista general de la taula desprès i abans de la intervenció. Departament de Cultura Generalitat.